२०७७ फाल्गुण २५
०६१-५२५४५९
लगइन | नयाँ खाता
चिकेन कम्बो restaurant+ उपलब्ध मात्रा-१५ प्लेट
   प्लेट
तपाई इच्छुक हुन सक्नुहुन्छ

भेज म:म
रु.१२०(प्रति प्लेट )
अर्डर गर्नुहोस्
चिकेन म:म
रु.१५०(प्रति प्लेट )
अर्डर गर्नुहोस्
चिकेन चाउमिन
रु.१५०(प्रति प्लेट )
अर्डर गर्नुहोस्
भेज चाउमिन
रु.१२०(प्रति प्लेट )
अर्डर गर्नुहोस्
भेज कम्बो
रु.१२०(प्रति प्लेट )
अर्डर गर्नुहोस्
Veg Momo (Frozen 50 pcs)
रु.३५०(प्रति प्याकेट)
अर्डर गर्नुहोस्
Chicken Momo (Frozen 50pcs)
रु.५२०(प्रति प्याकेट)
अर्डर गर्नुहोस्
Buff Momo (Frozen 50pcs)
रु.४००(प्रति प्याकेट)
सहयोग र सहायता मोवाइल : ९८०५२०७१८२
हामीसंग जोडिनुहोस् :  
@ २०२० गुडलक कम्पनी ।सर्वाधिकार सुरक्षित
Powered By : BinSoft Solution